Μιχάλης Παπαματθαίου - Εγώ Προσωπικά - Τα δικά μας λαϊκά!