Καψούρα Night - Camelot Bar - Καρπενήσι 10/02/2017