Διοργάνωση ΜΜΑ αγώνες μέσα σε οκτάγωνο κλουβί - ΚΤΗΜΑ ΠΑΣΙΑΚΟΥ